บริษัท รีไลแอนซ์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปีแล้ว (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ) ปัจจุบัน สำนักงานอยู่ในโครงการ RCA ฝั่งตรงข้าม Tops Supermarket
เราเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ รับทำวีซ่า, จองที่พักทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ,จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน,จัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเดินทางอิสระด้วยตนเอง หรือการเดินทางเป็นหมู่คณะ ดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์มานาน


Reliance Holidays (Thailand) Ltd.

has been established in Thailand since 1st August 1983 (30 years ago) Our present location is in Royal City Avenue (R.C.A) opposite Tops Supermarket


Our service is inclusive of :